வெண்ணிற இரவுகள் - பேசு (Vennira iravugal - Pesu)

,
பாட்டு: வெண்ணிற இரவுகள்
படம்: பேசு
பாடகர்: யுவன் ஷன்கர் ராஜா

 வெண்ணிற இரவுகள் காதலின் மௌனங்கள்
angelo வண்ணங்கள் நம் காதல் ரேகைகள் தானே
 I have a dream கடல் காதல்  ஆகுமா 
I have a dream நிலம் அன்பால் பூக்குமா
I have a dream  roman சாலைகள்
I have a dream  sky காதலை  சேருமா

நாளெல்லாம் தேடினேன் காதலை பாடினேன்
யாரென்னை கேட்பினும் நல்ல பாடல் சொல்ல வந்தேனே
 காதலின் சாலைகள் பூமியை  கோர்க்கும
எல்லைகள் வேண்டுமா ஏன்டா கேள்வியை கெட்கும


 I have a dream கடல் காதல்  ஆகுமா 
I have a dream நிலம் அன்பால் பூக்குமா
I have a dream  roman சாலைகள்
I have a dream  I have a dream I have a dream

யாரோ நதியினில் போகும்  வழிகளில்  எங்கும் உள்ளதே காதல்
ஒரு பூவின்  தலையினில் ____ பூத்திடும் மாயம் செய்யுமே காதல்
vernes'இன் கடிதங்கள்  keats'இன் கவிதைகள் எழுதசொன்னதே காதல்
நம் ____ காதில்  சொல்லிட வரங்கள் தந்திடும் காதல்

 I have a dream கடல் காதல்  ஆகுமா 
I have a dream நிலம் அன்பால் பூக்குமா
I have a dream  roman சாலைகள்
I have a dream  sky காதலை  சேருமா


 I have a dream கடல் காதல்  ஆகுமா 
I have a dream நிலம் அன்பால் பூக்குமா
I have a dream  roman சாலைகள்
I have a dream  I have a dream I have a dream


0 comments: