விதை

,
ஒரு நாள் வேல்கிறாய்
மறு நாள் கொல்கிறாய்
இது யுத்தம் அல்ல, முடியா பித்தம்
தேளிடம் முத்தம் கேப்பது பித்தம் தான்
நீல ரெத்தம் கொண்ட பெண்ணிடம்  எதிர்பாக்கும் சித்தன் நான்
கல் நெஞ்சு கொண்டால் அது தண்ணீரில் மூழ்கிவிடும்
நெஞ்சு பஞ்சு என செய்தால் அது காற்றோடு  பறந்துவிடும்
கடலுக்கு படகாகி, காற்றுக்கு மரமாகி
அவளுக்கு பதமாகி போகவேண்டும் 

தேன

,

 பூ அழகு என்று கூறியது எவன்?
வண்டுகள் பூவின் அழகு தேடி போவதில்லை
பூவுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் தேனை தேடி
அது போல் பெண்ணின் அழகை தேடி போகாதே
அவளுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் இனிமையை தேடு.

You

,

தயக்கம்

,
கவிதை எழுத ஒரு தயக்கம்
கண்ணில் உன் முகம் தெரியும்போல் ஒரு மயக்கம்
நீ பேசுவதுபோல் ஒரு கனவு
நீ பேசுவது மட்டும் தான் நினைவு
டி ராஜேந்திரன் மாதிரி கவிதை எழுதுகிறேன் 
கண்ணதாசன் எழுதின கவிதை போல் புளுகுகிறேன்
கொஞ்சம் சிரிப்பாய் என நம்புகிறேன்
கண்ணில் நீ சிரிப்பதை  காண்கிறேன்
மனம் மறக்கத்துடித்தலும்  பழைய ஞாபகம்
நன் செய்த லீலைகளின் சம்பவம்
அது எல்லாமே என்னக்கு ஒரு பொற் காலம்

IMG00093-20110216-0900.jpg

,

Raw hide...

**
if everything is under control... you are not going fast enough.

வெண்ணிற இரவுகள் - பேசு (Vennira iravugal - Pesu)

,
பாட்டு: வெண்ணிற இரவுகள்
படம்: பேசு
பாடகர்: யுவன் ஷன்கர் ராஜா

 வெண்ணிற இரவுகள் காதலின் மௌனங்கள்
angelo வண்ணங்கள் நம் காதல் ரேகைகள் தானே
 I have a dream கடல் காதல்  ஆகுமா 
I have a dream நிலம் அன்பால் பூக்குமா
I have a dream  roman சாலைகள்
I have a dream  sky காதலை  சேருமா

நாளெல்லாம் தேடினேன் காதலை பாடினேன்
யாரென்னை கேட்பினும் நல்ல பாடல் சொல்ல வந்தேனே
 காதலின் சாலைகள் பூமியை  கோர்க்கும
எல்லைகள் வேண்டுமா ஏன்டா கேள்வியை கெட்கும


 I have a dream கடல் காதல்  ஆகுமா 
I have a dream நிலம் அன்பால் பூக்குமா
I have a dream  roman சாலைகள்
I have a dream  I have a dream I have a dream

யாரோ நதியினில் போகும்  வழிகளில்  எங்கும் உள்ளதே காதல்
ஒரு பூவின்  தலையினில் ____ பூத்திடும் மாயம் செய்யுமே காதல்
vernes'இன் கடிதங்கள்  keats'இன் கவிதைகள் எழுதசொன்னதே காதல்
நம் ____ காதில்  சொல்லிட வரங்கள் தந்திடும் காதல்

 I have a dream கடல் காதல்  ஆகுமா 
I have a dream நிலம் அன்பால் பூக்குமா
I have a dream  roman சாலைகள்
I have a dream  sky காதலை  சேருமா


 I have a dream கடல் காதல்  ஆகுமா 
I have a dream நிலம் அன்பால் பூக்குமா
I have a dream  roman சாலைகள்
I have a dream  I have a dream I have a dream